Walne zebranie członków w Orzyszu

Email Drukuj PDF

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie §26 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze” zwołuję posiedzenie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze”, zwanego dalej „Walnym Zebraniem”.

Termin: 17 grudnia 2015r. (czwartek)

I termin: godz. 14:30

II termin: godz. 15:00

Miejsce: Centrum Aktywizacji i Współpracy w Orzyszu (ul. Leśna 22, 12-250 Orzysz)

DO POBRANIA:

  1. Porządek posiedzenia
  2. Pełnomocnictwo
  3. Regulamin obrad
  4. Protokół z WZC z dnia 30.09.2015
  5. Protokół prostujący uchwałę nr 108/2015

ZAPROSZENIE

Email Drukuj PDF

Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze” zaprasza na spotkania informacyjno-konsultacyjne dotyczące opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju, która będzie obowiązywała do roku 2020. Jest to dokument regulujący sprawy związane z otrzymaniem dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”. Dokument ten będzie dotyczył m.in. takich spraw jak rodzaje projektów do dofinansowania oraz kryteria wyboru projektów do dofinansowania.

Spotkania posłużą m.in. do analizy mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, a także do wskazania celów, które ma realizować nowa strategia rozwoju.

Planowany czas każdego spotkania to 2 godziny. W każdej gminie spotkania będą miały podobny charakter.

Prosimy o udział w spotkaniach oraz pomoc w opracowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju, z której korzystać będą mogli wszyscy mieszkańcy obszaru LGD Mazurskie Morze.

Zachęcamy również do wypełnienia, załączonej do zaproszenia, ankiety badawczej online: kliknij TUTAJ

Spotkania odbywać się będą według załączonego harmonogramu.

Lokalna Grupa Działania
Mazurskie Morze

HARMONOGRAM OTWARTYCH SPOTKAŃ KONSULTACYJNYCH
Z MIESZKAŃCAMI OBSZARU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „MAZURSKIE MORZE”
W CELU OPRACOWANIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA OKRES 2014 – 2020

Nazwa gminyData
Godzina
rozpoczęcia

Miejsce
Sorkwity

24.08.2015
(poniedziałek)

15.00Publiczne Gimnazjum w Sorkwitach, ul. Szkolna 17b
Orzysz
25.08.2015
(wtorek)
15.00Sala widowiskowo-sportowa w Orzyszu
Oś. Robotnicze 11
Ruciane-Nida
26.08.2015
(środa)
10.00Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie
Aleja Wczasów 4
sala obrad
Mrągowo
03.09.2015
(piątek)
14.00Szkoła Podstawowa, Marcinkowo 27
Piecki
31.08.2015
(czwartek)
16.30Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Pieckach, ul. Zwycięstwa 6
sala konferencyjna
Biała Piska
02.09.2015
(środa)
12.00Urząd Miejski w Białej Piskiej, ul. Sikorskiego 21
Mikołajki
02.09.2015
(środa)
16.00Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach, ul. Kolejowa 7
sala obrad
Pisz
03.09.2015
(czwartek)
10.00Urząd Miejski w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5
sala konferencyjna (parter)


Dostaliśmy dotację na realizację zadania publicznego

Email Drukuj PDF

Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze” otrzymała dotację z Gminy Orzysz na realizację zadania publicznego pn. Czysta Orzysza. Celem projektu jest kształtowanie postaw proekologicznych wśród mieszkańców Gminy Orzysz i turystów.

Projekt jest odpowiedzią na problem zaśmiecania rzeki Orzyszy przez mieszkańców i turystów. LGD MM we współpracy z partnerami społecznymi i samorządem gminnym realizuje od kilku lat akcję społeczną pn. „Czysta Orzysza”. Ze względu na swój jednostkowy charakter działanie nie daje pożądanego efektu. Dlatego obok akcji sprzątania Orzyszu proponujemy w ramach projektu szereg cyklicznych działań mających na celu kształtowanie postaw proekologicznych wśród mieszkańców i turystów połączone ze sprzątaniem rzeki Orzyszy i kanału Orzyskiego w miesiącach letnich tj. od czerwca do września 2015. Cyklicznie raz w tygodniu będzie prowadzone sprzątanie rzeki „z nurtu”.

W ramach projektu odbędzie się promocyjny spływ kajakowy „Za worek śmieci”.

Więcej…

Zarybianie Jeziora Orzyskiego

Email Drukuj PDF

W związku z tym, że po zmianie siedziby Stowarzyszenia jesteśmy bliskimi sąsiadami Jeziora Orzyskiego i Zatoki Wierzbińskiej, postanowiliśmy zarezerwować na naszej stronie internetowej stałe miejsce poświęcone sprawom jeziora i rzeki Orzyszy. 30 lipca 2015 Dyrektor Gospodarstwa Rybackiego PZW Ruciane-Nida w obecności Dyrektora LGD MM Dariusza Kizlinga przeprowadził planowe zarybienie węgorzem. Do Jeziora Orzyskiego i Zatoki Wierzbińskiej trafiły cztery worki podchowanego węgorza.

Więcej…

Święto Rybaka w Orzyszu

Email Drukuj PDF

Kilkaset osób bawiło się 20 czerwca 2015 r. w Orzyszu na Święcie Rybaka. Imprezę zorganizowała Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze”. Celem wydarzenia była promocja sektora rybackiego, a także zachęcenie mieszkańców do spożywania lokalnego produktu kulinarnego - ryb z mazurskich jezior. Imprezie towarzyszyły działania edukacyjne, informacyjne i kulturalne, takie jak: konkurs na najlepszą zupę rybną, Przegląd Amatorskich Zespołów Muzycznych „O Złotą Stynkę Mazurskiego Morza”.

Więcej…

Zawody wędkarskie „Z rodziną na ryby”

Email Drukuj PDF


POBIERZ:

  1. Regulamin zawodów
  2. Kata zgłoszenia

Dołączyły do nas Gminy - Sorkwity i gmina wiejska Mrągowo

Email Drukuj PDF

14 kwietnia 2015 r. w Sali Widowiskowo-Sportowej przy Gimnazjum w Orzyszu odbyło się Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania „Mazurskie Morze”. Zebranie zostało zwołane w związku z planowanymi zmianami Statutu LGD MM. Dotyczyły one powiększenia obszaru działania LGD MM o kolejne gminy - Sorkwity i gminę wiejską Mrągowo.

Zapraszamy do zapoznania się ze zmianami w Statucie.

Pobierz: STATUT

Składka członkowska.

Email Drukuj PDF

UWAGA!

Przypominamy, iż do końca marca członkowie Stowarzyszenia zgodnie z uchwałą nr 97/14 Walnego Zebrania Członków LGD MM z dnia 28.08.2014r. zobligowani są do uiszczenia opłaty członkowskiej za 2015 rok.

Prosimy o dokonanie przelewu na konto Stowarzyszenia:

Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze”
ul. Rynek 4a, 12-250 Orzysz

Bank Spółdzielczy Ruciane-Nida oddział Orzysz
Nr rachunku: 66 9364 0000 2003 0011 3133 0001

W tytule: składka członkowska

Rybacy otwarci na dalszą współpracę z LGD „Mazurskie Morze”

Email Drukuj PDF

Dzięki kontynuowaniu dobrej współpracy możliwe będzie pozyskanie środków finansowych z programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na wsparcie operacji przyczyniających się do rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru LGD.

Więcej…

Strona 1 z 2

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Joomla extensions by Siteground Hosting