Nadzwyczajne Walne zebranie członków w Orzyszu

Email Drukuj PDF

Zapraszamy na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków LGD "Mazurskie Morze".

Odbędzie się ono 01 sierpnia 2014 r. o godz. 14.00 w siedzibie Stowarzyszenia w Orzyszu.

Szczegółowe informacje w dokumentach zamieszczonych poniżej:

  1. zawiadomienie,
  2. regulamin obrad,
  3. projekt uchwały.

Nabór wniosków na wszystkie działania

Email Drukuj PDF

Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze” informuje, iż można składać wnioski w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 na operacje, które spełniają warunki przyznania pomocy w ramach działania:

  1. Odnowa i rozwój wsi” - nabór nr VI
  2. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - nabór nr VI
  3. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" - nabór nr VII
  4. oraz na operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 PROW 2007-2013, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi tzw. „Małe projekty - nabór nr VII

Więcej…

Zapraszamy na IV rajd „Rowerem po Mazurskim Morzu”

Email Drukuj PDF

Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze” zaprasza na

IV RAJD ROWEROWY

ROWEREM PO MAZURSKIM MORZU

Termin: 23-24 sierpnia 2014


Więcej…

Przetarg na budowę obiektu Centrum Aktywizacji i Współpracy w Orzyszu

Email Drukuj PDF

Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze” ponownie ogłasza przetarg na wybór wykonawcy budowy obiektu Centrum Aktywizacji i Współpracy w Orzyszu.

Poniżej zamieszczone zostało ogłoszenie o przetargu wraz z załącznikami.

Termin składania ofert mija 22 lipca 2014 r. o godz. 12.00

Więcej…

Znamy finalistów V edycji konkursu Znawca Mazurskiego Morza

Email Drukuj PDF

Tegoroczny finał konkursu, który zorganizowany w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Białej Piskiej, nie odbył się bez niespodzianek. Pierwsza część składała się z testu wiedzy o obszarze Mazurskiego Morza. Wśród uczestników z dwóch pierwszych kategorii wiekowych wyłoniono po sześć osób, które wzięły udział w kolejnej części finału. W kategorii osoby dorosłe, jako jedyna, wzięła udział Pani Ewa Dulna, która jak się okazało, po raz kolejny rozwiązała test prawidłowo i tym samym zdobyła honorowy tytuł Znawcy Mazurskiego Morza. Wprowadzona zmiana dwóch kolejnych rund finału, na turniej inspirowany popularnym teleturniejem Jeden z Dziesięciu, nie tylko dogłębnie sprawdziła wiedzę wielbicieli naszego regionu, ale również umożliwiła uczestnikom ukazanie ich zdolności strategicznych. Miło zaskoczone wysokim poziomem wiedzy uczestników jury i publiczność nagradzały gromkimi brawami również tych, którzy nie dostali się do ścisłego finału. Całości imprezy dopełnił występ grupy przedszkolnej z Miejskiego Przedszkola w Białej Piskiej pod znamiennym tytułem Jak rybak Franek i zwierzęta pomagali mazurskim rybom. Dzieci spróbowały uświadomić starszym kolegom i koleżankom, a także dorosłym, problem zanieczyszczenia naszych jezior, a co za tym idzie brak ryb w naszych jeziorach.

Spośród przedstawicieli wszystkich gmin należących do działań Lokalnej Grupy Działania Mazurskie Morze wyłoniono zwycięzców w poszczególnych kategoriach wiekowych:

Więcej…

Ostateczne listy operacji wybranych i niewybranych po ODWOŁANIACH

Email Drukuj PDF

20.03.2014 roku odbyło się posiedzenie odwoławcze Rady Decyzyjnej. Od decyzji Rady odwołał się jeden beneficjent. Poniżej zamieszczamy ostateczne listy operacji wybranych i niewybranych z VIII naboru wniosków w ramach Małych Projektów.

Konsultacje Regionalnego Programu Warmia i Mazury 2014-2020 zostały rozpoczęte.

Email Drukuj PDF

Wspólna kampania  lokalnych grup działania, lokalnych grup rybackich i samorządów lokalnych zaowocowała umieszczeniem w pierwszej wersji projektu RPO na str. 148  sekcji 4.1 Ramy realizacji RLKS  z dopiskiem  „Do uzupełnienia w późniejszym terminie”. Podczas prezentacji Programu 28 stycznia 2014r.  na spotkaniu Forum Partnerskiego RPO Warmia i Mazury 2014-2020, przedstawiciele lgd/lgr Andrzej Kolasa (LGR Wielkie Jeziora Mazurskie), Tomasz Piłat (LGR Pojezierze Olsztyńskie), Kizling Dariusz (LGD Mazurskie Morze), na ręce Marszałka Jacka Protasa złożyli propozycję rozwinięcia sekcji 4.1  Ramy realizacji RLKS. Pan Marszałek zobowiązał się do zorganizowania spotkania mającego na celu przedyskutowanie przedłożonej propozycji.

Treść pisma.

Uwzględnienie instrumentu Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność w ramach RPO w znaczny sposób wzmocni szanse społeczności z terenów wiejskich i małych miast dostępu do środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020.

Przyłącz się do inicjatywy FOP

Email Drukuj PDF

Zapraszamy do współtworzenia lokalnego Funduszu Organizacji Pozarządowych, który będzie wspierał stowarzyszenia z obszaru objętego działaniami LGD Mazurskie Morze. Przekazując wsparcie w postaci 1% podatku dochodowego przyczynisz się do budowania społeczeństwa obywatelskiego i rozwoju naszego obszaru.

Więcej informacji

LGD Mazurskie Morze uzyskało status organizacji pożytku publicznego

Email Drukuj PDF

W dniu 02.08.2013 r. Sąd Rejonowy w Olsztynie, Wydział Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu w rejestrze potwierdzającego spełnienie przez Lokalną Grupę Działania „Mazurskie Morze” wymagań niezbędnych dla uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego.
Jednocześnie Sąd zaakceptował nowy Statut Stowarzyszenia po zmianach wprowadzonych na Walnym Zebraniu Członków w dniu 27 listopada 2012 r. i 22.04.2013 r. Zaktualizowane zostały również dane dotyczące składów osobowych organów decyzyjnych i kontrolnych Stowarzyszenia.

Zapraszamy do zapoznania się z aktualną treścią statutu: TUTAJ

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Joomla extensions by Siteground Hosting