1 procent

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „MAZURSKIE MORZE”
KRS: 0000312625


FUNDUSZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH (FOP)
Wspieraj realizację kreatywnych pomysłów


Zostań współtwórcą lokalnego Funduszu Organizacji Pozarządowych.
1% Twojego podatku może pomóc lokalnym stowarzyszeniom.
Nic nie tracisz! Przyczyń się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.


DLACZEGO TWORZYMY FOP?

Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, pomoc osobom niepełnosprawnym, profilaktyka zdrowotna, organizacja imprez kulturalnych, rozrywkowych, sportowych – to tylko niektóre przykłady działalności organizacji pozarządowych. Tu nie liczy się zysk. Tu liczy się człowiek i jego aktywność. Do tego potrzebne są także pieniądze. A z tym zawsze krucho. Fundusz Organizacji Pozarządowych to pomysł na to, aby pomóc organizacjom pozarządowym.

Jak to będzie działało?

Więcej…

Zapraszamy do zapoznania się z ważnymi dokumentami przyjętymi przez Stowarzyszenie

Email Drukuj PDF

W dniu 17 grudnia 2015 roku Walne Zebranie Członków LGD „Mazurskie Morze” uchwaliło strategiczne dokumenty związane z wdrażaniem Lokalnej Strategii Rozwoju 2014-2020. Powołana została również 15-osobowa Rada Decyzyjna – organ dokonujący oceny i wyboru operacji.

Wniosek o wybór LSR został złożony przez LGD w Urzędzie Marszałkowskim 30 grudnia br. Będziemy Państwa informować o wynikach konkursu i ostatecznej kwocie jaka zostanie przeznaczona na wdrażanie LSR.

Zachęcamy Państwa do czytania dokumentów:

ZAPROSZENIE

Email Drukuj PDF

Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze” zaprasza na spotkania informacyjno-konsultacyjne dotyczące opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju, która będzie obowiązywała do roku 2020. Jest to dokument regulujący sprawy związane z otrzymaniem dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”. Dokument ten będzie dotyczył m.in. takich spraw jak rodzaje projektów do dofinansowania oraz kryteria wyboru projektów do dofinansowania.

Spotkania posłużą m.in. do analizy mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, a także do wskazania celów, które ma realizować nowa strategia rozwoju.

Planowany czas każdego spotkania to 2 godziny. W każdej gminie spotkania będą miały podobny charakter.

Prosimy o udział w spotkaniach oraz pomoc w opracowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju, z której korzystać będą mogli wszyscy mieszkańcy obszaru LGD Mazurskie Morze.

Zachęcamy również do wypełnienia, załączonej do zaproszenia, ankiety badawczej online: kliknij TUTAJ

Spotkania odbywać się będą według załączonego harmonogramu.

Lokalna Grupa Działania
Mazurskie Morze

HARMONOGRAM OTWARTYCH SPOTKAŃ KONSULTACYJNYCH
Z MIESZKAŃCAMI OBSZARU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „MAZURSKIE MORZE”
W CELU OPRACOWANIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA OKRES 2014 – 2020

Nazwa gminyData
Godzina
rozpoczęcia

Miejsce
Sorkwity

24.08.2015
(poniedziałek)

15.00Publiczne Gimnazjum w Sorkwitach, ul. Szkolna 17b
Orzysz
25.08.2015
(wtorek)
15.00Sala widowiskowo-sportowa w Orzyszu
Oś. Robotnicze 11
Ruciane-Nida
26.08.2015
(środa)
10.00Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie
Aleja Wczasów 4
sala obrad
Mrągowo
03.09.2015
(piątek)
14.00Szkoła Podstawowa, Marcinkowo 27
Piecki
31.08.2015
(czwartek)
16.30Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Pieckach, ul. Zwycięstwa 6
sala konferencyjna
Biała Piska
02.09.2015
(środa)
12.00Urząd Miejski w Białej Piskiej, ul. Sikorskiego 21
Mikołajki
02.09.2015
(środa)
16.00Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach, ul. Kolejowa 7
sala obrad
Pisz
03.09.2015
(czwartek)
10.00Urząd Miejski w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5
sala konferencyjna (parter)


Dostaliśmy dotację na realizację zadania publicznego

Email Drukuj PDF

Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze” otrzymała dotację z Gminy Orzysz na realizację zadania publicznego pn. Czysta Orzysza. Celem projektu jest kształtowanie postaw proekologicznych wśród mieszkańców Gminy Orzysz i turystów.

Projekt jest odpowiedzią na problem zaśmiecania rzeki Orzyszy przez mieszkańców i turystów. LGD MM we współpracy z partnerami społecznymi i samorządem gminnym realizuje od kilku lat akcję społeczną pn. „Czysta Orzysza”. Ze względu na swój jednostkowy charakter działanie nie daje pożądanego efektu. Dlatego obok akcji sprzątania Orzyszu proponujemy w ramach projektu szereg cyklicznych działań mających na celu kształtowanie postaw proekologicznych wśród mieszkańców i turystów połączone ze sprzątaniem rzeki Orzyszy i kanału Orzyskiego w miesiącach letnich tj. od czerwca do września 2015. Cyklicznie raz w tygodniu będzie prowadzone sprzątanie rzeki „z nurtu”.

W ramach projektu odbędzie się promocyjny spływ kajakowy „Za worek śmieci”.

Więcej…

Zarybianie Jeziora Orzyskiego

Email Drukuj PDF

W związku z tym, że po zmianie siedziby Stowarzyszenia jesteśmy bliskimi sąsiadami Jeziora Orzyskiego i Zatoki Wierzbińskiej, postanowiliśmy zarezerwować na naszej stronie internetowej stałe miejsce poświęcone sprawom jeziora i rzeki Orzyszy. 30 lipca 2015 Dyrektor Gospodarstwa Rybackiego PZW Ruciane-Nida w obecności Dyrektora LGD MM Dariusza Kizlinga przeprowadził planowe zarybienie węgorzem. Do Jeziora Orzyskiego i Zatoki Wierzbińskiej trafiły cztery worki podchowanego węgorza.

Więcej…

Święto Rybaka w Orzyszu

Email Drukuj PDF

Kilkaset osób bawiło się 20 czerwca 2015 r. w Orzyszu na Święcie Rybaka. Imprezę zorganizowała Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze”. Celem wydarzenia była promocja sektora rybackiego, a także zachęcenie mieszkańców do spożywania lokalnego produktu kulinarnego - ryb z mazurskich jezior. Imprezie towarzyszyły działania edukacyjne, informacyjne i kulturalne, takie jak: konkurs na najlepszą zupę rybną, Przegląd Amatorskich Zespołów Muzycznych „O Złotą Stynkę Mazurskiego Morza”.

Więcej…

Dołączyły do nas Gminy - Sorkwity i gmina wiejska Mrągowo

Email Drukuj PDF

14 kwietnia 2015 r. w Sali Widowiskowo-Sportowej przy Gimnazjum w Orzyszu odbyło się Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania „Mazurskie Morze”. Zebranie zostało zwołane w związku z planowanymi zmianami Statutu LGD MM. Dotyczyły one powiększenia obszaru działania LGD MM o kolejne gminy - Sorkwity i gminę wiejską Mrągowo.

Zapraszamy do zapoznania się ze zmianami w Statucie.

Pobierz: STATUT

Składka członkowska.

Email Drukuj PDF

UWAGA!

Przypominamy, iż do końca marca członkowie Stowarzyszenia zgodnie z uchwałą nr 97/14 Walnego Zebrania Członków LGD MM z dnia 28.08.2014r. zobligowani są do uiszczenia opłaty członkowskiej za 2015 rok.

Prosimy o dokonanie przelewu na konto Stowarzyszenia:

Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze”
ul. Rynek 4a, 12-250 Orzysz

Bank Spółdzielczy Ruciane-Nida oddział Orzysz
Nr rachunku: 66 9364 0000 2003 0011 3133 0001

W tytule: składka członkowska

Rybacy otwarci na dalszą współpracę z LGD „Mazurskie Morze”

Email Drukuj PDF

Dzięki kontynuowaniu dobrej współpracy możliwe będzie pozyskanie środków finansowych z programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na wsparcie operacji przyczyniających się do rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru LGD.

Więcej…

Strona 1 z 2

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Joomla extensions by Siteground Hosting