Szanowni Państwo!

Email Drukuj PDF

Z ogromną przyjemnością informujemy, iż Lokalna Strategia Rozwoju napisana przez naszą grupę zajęła 1 miejsce w konkursie wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Przyznano nam 4 643 000,00 euro! Czekamy na popisanie umowy, aby jak najszybciej móc ogłaszać konkursy o przyznanie pomocy.

Więcej…

Dobrostan Ryb – Szkolenie – Kwiecień 2016

Email Drukuj PDF

Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie uprzejmie informuje, że w dniu 28 kwietnia 2016r. (czwartek) o godz. 10:00, organizuje szkolenie dotyczące dobrostanu ryb.

Szkolenie będzie obejmowało zagadnienia dotyczące:

  • dobrostanu ryb, w tym metod jego określania, charakterystyki i objawów obniżenia dobrostanu ryb, wpływu jakości wody na ten dobrostan, przedstawienia stanu prawnego dotyczącego dobrostanu ryb oraz wpływu pogorszenia dobrostanu ryb na jakość surowca rybnego,
  • warunków sprzedaży żywych ryb, metod humanitarnego uśmiercania ryb

Więcej…

Realizujemy Program Aktywizacja i Integracja (PAI) 2016.

Email Drukuj PDF

Rozpoczęliśmy realizację działań w zakresie integracji i aktywizacji osób bezrobotnych z powiatu piskiego. Projekt realizowany jest w partnerstwie LGD "Mazurskie Morze" ze Spółdzielnią Socjalną 3M.

Przedsięwzięcie jest współfinansowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Piszu.

Więcej…

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Email Drukuj PDF

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie §26 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze” zwołuje posiedzenie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze”, zwanego dalej „Walnym Zebraniem”.

Termin: 25 kwietnia 2016r. (poniedziałek)

I termin: godz. 13:30

II termin: godz. 14:00

Miejsce: Centrum Aktywizacji i Współpracy w Orzyszu (12-250 Orzysz, ul. Leśna 22), Biuro LGD.

Więcej…

Otwarte Spotkanie Partnerów Północnego Szlaku Rybackiego

Email Drukuj PDF

W dniu 21 marca 2016 o godzinie 10,00 w Centrum Aktywizacji i Współpracy w Orzyszu odbędzie się otwarte spotkanie dotyczące dalszej realizacji projektu Północny Szlak Rybacki.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy mieszkańców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedsiębiorców z obszaru LGD „Mazurskie Morze”, zainteresowanych współpracą w ramach projektu Północny Szlak Rybacki.

Zmiana przez wymianę międzykulturową

Email Drukuj PDF

Rozpoczął się nabór chętnych do udziału w projekcie mobilności ponadnarodowej „Zmiana przez wymianę międzykulturową” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 „Zmiana przez wymianę międzykulturową” POWR.04.02.00-00-0273/15, w ramach programów mobilności ponadnarodowej.

Projekt kierowany jest do młodzieży zaliczanej do grupy NEET. W projekcie udział weźmie 55 osób.
Zapraszamy młodzież w wieku od 18 do 35 r.ż, kwalifikowaną do grupy NEET, tj: osoby, które:

  • nie pracują (są bezrobotni lub bierni zawodowo);
  • nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym;
  • nie szkolą się, tj.: nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy
Więcej…

Bojery na Mazurskim Morzu.

Email Drukuj PDF

     W dniach 9-10 stycznia 2016r. rozegraliśmy po raz XI regaty o Bojerowy Puchar Mikołajek. Tradycyjnie areną zmagań bojerowców były łaskawe Śniardwy (powłoka lodu 20cm) z bazą regat w zaprzyjaźnionej stacji ratownictwa MSR Okartowo. To pierwsza żeglarska impreza zimowa realizowana w partnerstwie Mazurskiego Klubu Żeglarskiego w Mikołajkach i Lokalnej Grupy Działania MM z Orzysza. Wcześniej zorganizowaliśmy wspólnie regaty na wodzie dla Oldtimerów i klas przygotowawczych - Powrót Galindów 2014 oraz Mistrzostwa Polski młodzików w klasie Cadet - Mikołajki 2015.

Więcej…

Zapraszamy do zapoznania się z ważnymi dokumentami przyjętymi przez Stowarzyszenie

Email Drukuj PDF

W dniu 17 grudnia 2015 roku Walne Zebranie Członków LGD „Mazurskie Morze” uchwaliło strategiczne dokumenty związane z wdrażaniem Lokalnej Strategii Rozwoju 2014-2020. Powołana została również 15-osobowa Rada Decyzyjna – organ dokonujący oceny i wyboru operacji.

Wniosek o wybór LSR został złożony przez LGD w Urzędzie Marszałkowskim 30 grudnia br. Będziemy Państwa informować o wynikach konkursu i ostatecznej kwocie jaka zostanie przeznaczona na wdrażanie LSR.

Zachęcamy Państwa do czytania dokumentów:

ZAPROSZENIE

Email Drukuj PDF

Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze” zaprasza na spotkania informacyjno-konsultacyjne dotyczące opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju, która będzie obowiązywała do roku 2020. Jest to dokument regulujący sprawy związane z otrzymaniem dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”. Dokument ten będzie dotyczył m.in. takich spraw jak rodzaje projektów do dofinansowania oraz kryteria wyboru projektów do dofinansowania.

Spotkania posłużą m.in. do analizy mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, a także do wskazania celów, które ma realizować nowa strategia rozwoju.

Planowany czas każdego spotkania to 2 godziny. W każdej gminie spotkania będą miały podobny charakter.

Prosimy o udział w spotkaniach oraz pomoc w opracowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju, z której korzystać będą mogli wszyscy mieszkańcy obszaru LGD Mazurskie Morze.

Zachęcamy również do wypełnienia, załączonej do zaproszenia, ankiety badawczej online: kliknij TUTAJ

Spotkania odbywać się będą według załączonego harmonogramu.

Lokalna Grupa Działania
Mazurskie Morze

HARMONOGRAM OTWARTYCH SPOTKAŃ KONSULTACYJNYCH
Z MIESZKAŃCAMI OBSZARU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „MAZURSKIE MORZE”
W CELU OPRACOWANIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA OKRES 2014 – 2020

Nazwa gminyData
Godzina
rozpoczęcia

Miejsce
Sorkwity

24.08.2015
(poniedziałek)

15.00Publiczne Gimnazjum w Sorkwitach, ul. Szkolna 17b
Orzysz
25.08.2015
(wtorek)
15.00Sala widowiskowo-sportowa w Orzyszu
Oś. Robotnicze 11
Ruciane-Nida
26.08.2015
(środa)
10.00Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie
Aleja Wczasów 4
sala obrad
Mrągowo
03.09.2015
(piątek)
14.00Szkoła Podstawowa, Marcinkowo 27
Piecki
31.08.2015
(czwartek)
16.30Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Pieckach, ul. Zwycięstwa 6
sala konferencyjna
Biała Piska
02.09.2015
(środa)
12.00Urząd Miejski w Białej Piskiej, ul. Sikorskiego 21
Mikołajki
02.09.2015
(środa)
16.00Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach, ul. Kolejowa 7
sala obrad
Pisz
03.09.2015
(czwartek)
10.00Urząd Miejski w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5
sala konferencyjna (parter)


Strona 1 z 3

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Joomla extensions by Siteground Hosting