14 listopada br. Zarząd podjął uchwałę w sprawie zmiany harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. Zmiany zostały zaakceptowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Poniżej przedstawiamy nowy harmonogram.

program rozwoju obszarow wiejskich