Poprzyj nasze starania o przeznaczenie przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi większych środków na LEADER’a w nowym okresie programowania.
W obecnym okresie programowania na Działanie 19 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przeznaczona była kwota ok. 787 mln. €.

Działalność Lokalnych Grup Działania oraz aktywność skupionych wokół nich lokalnych społeczności przyniosły do tej pory konkretne efekty. W ramach PROW 2014-2020 dzięki ich wsparciu na obszarach wiejskich, według danych na koniec sierpnia 2020 r. powstało:

- 8 526 miejsc pracy,

- 4 328 nowych firm,

- 3 749 obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej,

- 863 km ścieżek rowerowych i szlaków turystycznych.

Zapraszamy przedszkola i szkoły podstawowe do wzięcia udziału w konkursie „Zawsze gotowi, zawsze blisko – również, by chronić środowisko”, którego celem jest kształtowanie postaw proekologicznych oraz poczucia odpowiedzialności za środowisko wśród dzieci i młodzieży.

Żołnierze 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej już od pierwszego dnia służby szkoleni są z zakresu ochrony środowiska, co więcej, wszystkie pomieszczenia garażowe i sale czyszczenia broni wyposażone są w pojemniki do segregacji odpadów niebezpiecznych takich jak zużyty sorbet czy czyściwo.

Budynki koszarowo-biurowe wyposażone są w pojemniki do segregacji odpadów komunalnych, natomiast na czas ćwiczeń poligonowych żołnierze wyposażeni są w tzw. apteczki poligonowe, dzięki którym są w stanie zareagować na ewentualne zagrożenie środowiskowe wynikające np. z wycieku substancji ropopochodnych.

Jak wziąć udział w konkursie?

Wykonaj dowolną techniką pracę pokazującą działania na rzecz ochrony środowiska, jakie podejmują młodzi mieszkańcy regionu i wyślij ją w postaci skanu lub zdjęcia na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dn. 28.02.2021r.

Najlepsze prace zostaną opublikowane na naszej stronie - powstanie z nich wyjątkowy album. 

Organizatorem konkursu jest 4 Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody !

 

W dniu 12 stycznia 2021 r. odbyło się posiedzenie Rady Decyzyjnej poświęcone dokonaniu oceny operacji własnej LGD. 

Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze” złożyła wniosek o przyznanie pomocy ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Tytuł operacji: Promocja turystyki wędkarskiej na Jeziorze Orzysz.

Poniżej prezentujemy wyniki dokonanej oceny operacji. Uchwałę w sprawie dokonania oceny w zakresie zgodności z LSR oraz lokalnymi kryteriami wyboru.

program rozwoju obszarow wiejskich