Informujemy, iż nastąpiła zmiana załącznika nr 4 LSR (Regulamin Rady Decyzyjnej). Nowy dokument w załączeniu.

Burmistrz Orzysza zaprasza mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących opracowywanego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obrębów Pianki, Grądy Aleksandrowo.

Więcej informacji pod adresem http://orzysz.pl/index.php?wiad=21110

Zachęcamy do wypełnienia ankiety dotyczącej przyszłości obszarów wiejskich. Dzięki tej ankiecie REDR zamierza zastanowić się, przyjąć stanowisko, w jaki sposób LEADER może nadal poprawiać jakość życia na obszarach wiejskich i ich mieszkańców w najbliższej przyszłości.

Link do ankiety

Zapraszamy do zapoznania się z przygotowanymi przez Zarząd LGD propozycjami zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju. Zostaną one przedstawione do przedyskutowania i głosowania na Walnym Zebraniu Członków w dniu 18 czerwca. Zmiany dotyczą przesunięcia środków i wskaźników pomiędzy przedsięwzięciami i wynikają z ewaluacji wdrażania LSR po zakończonych naborach wniosków.

Informujemy, iż 12 czerwca 2020 roku (piątek) biuro LGD MM jest nieczynne.

 

program rozwoju obszarow wiejskich