Fundacja "Siła Michała" zaprasza mieszkańców i gości na nieodpłatne wakacyjne spotkania relaksujące z jogą, ziołami, drzewoterapią i muzyką. Projekt realizowany jest w ramach grantu LGD "Mazurskie Morze" dofinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Więcej szczegółów w załączonej ulotce. Pierwsze spotkanie już 9 lipca o 10.30 w Orzyszu. Czekamy na Was z dobrą energią. Do zobaczenia.

Kontakt: Grażyna Leszczyńska, tel. 531537227

CNR konkurs lgr post fb 1 1

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 13-14.06.2022 r. biuro LGD "Mazurskie Morze" będzie nieczynneZa utrudnienia przepraszamy.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie §27 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze” Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Posiedzenie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze”,zwanego dalej „Walnym Zebraniem”.

Termin: 28 czerwca 2022 r. (wtorek)

I termin: godz. 12.30

II termin: godz. 13.00

Miejsce: Siedziba Stowarzyszenia ul. Leśna 22, 12-250 Orzysz

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania:

  1. Rozpoczęcie Walnego Zebrania i stwierdzenie jego prawomocności.
  2. Przyjęcie protokołu z Walnego Zebrania z dn. 29.04.2022 r.
  3. Przyjęcie protokołu z Walnego Zebrania z dn. 28.06.2022 r.
  4. Przyjęcie Regulaminu Obrad Walnego Zebrania.
  5. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania.
  6. Wybór sekretarza Walnego Zebrania.
  7. Przyjęcie porządku obrad.

W dniu 30 maja w Ośrodku Szkoleniowo-Edukacyjnym PZW w Serocku ul. Retmańska 75 odbyła się Konferencja podsumowującą międzynarodowy projekt współpracy Inteligentne Rybactwo cz.2 (FIN2). W Konferencji wzięło udział ponad 50 osób przedstawicieli partnerów projektu tj.  LGD "Mazurskie Morze", LGD Zalew Zegrzyński oraz fińskiej Lokalnej grupy działania Pohjoisin Lappi, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Ministerstwa Rolnictwa i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie . Podczas spotkania omówione zostały założenia projektu projektu. Uczestnicy wysłuchali również czterech wykładów poświęconych gospodarce rybackiej i ichtiofaunie jezior i zbiorników zaporowych:

- Czynniki determinujące strukturę ichtiofauny nizinnych zbiorników zaporowych - prof. dr. hab. Piotr Hliwa 

- Gospodarcze metody ograniczenia skutków eutrofizacji na przykładzie Zbiornika Zegrzyńskiego - mgr. inż. Jan Woźniak

W dniu 10.05.2022 r. Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze” wzięła udział w akcji 100 dębów na 100-lecie Związku OSP RP. Dwadzieścia drzewek zostało posadzonych na terenie Camper Park Aris. W sadzeniu pomogli pracownicy biura LGD.

 

program rozwoju obszarow wiejskich