Pobierz: 

W wyniku przeprowadzonej oceny formalno-merytorycznej przez członków Komisji Oceny projektów projekt spełnił kryteria formalne, merytoryczne ogólne i specyficzne obligatoryjne. Tym samym uzyskał  94,74% maksymalnej liczby punktów.

Przedmiotem projektu jest budowa w Orzyszu nad Jeziorem Orzysz kempingu w formie miejsc postojowych dla kamperów, budynku higieniczno-sanitarnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Infrastruktura umożliwi obozowanie w formie miejsc postojowych o pow. min. 50m2 dla 17 kamperów, wyposażonych w przyłącza do prądu, wody czystej, tzw. wody szarej, internet. Zakończenie inwestycji planowane jest na marzec 2019 roku.

Wartość projektu: 1,16 mln

Kwota dofinansowania: 941, 7 tys.

Pobierz:

ZAPROSZENIE

na konsultacje indywidualne i szkolenia z zakresu tworzenia produktów turystycznych realizowane w ramach projektu współpracy pt. Markowy Produkt Turystyczny poddziałanie 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objęte PROW 2014-2020

Produkt turystyczny to wszystkie dobra, jak i usługi nabywane przez konsumenta/odwiedzającego turystę w związku z wyjazdem ze stałego miejsca zamieszkania, miejsca, atrakcje turystyczne, infrastruktura.

 Lp.  Nazwa zadania  Ilość dni trwania szkolenia Lokalizacja  Termin 
 1.  Spotkanie rekrutacyjne  1 dzień  Elbląg  czerwiec 2018
 2.  Konsultacje indywidualne ofert produktów turystycznych  -  -  czerwiec- sierpień 2018
 3.  Wykłady i warsztaty - tworzenie ;produktów turystycznych  2 dni  Dworek Sople, Gmina Małdyty  wrzesień 2018
 4.  Wykłady i warsztaty - opracowanie szkieletowych produktów turystycznych  2 dni  Dworek Sople, Gmina Małdyty  październik 2018
 5.  Warsztaty z przygotowania do sprzedaży ofert produktów turystycznych  2 dni  Dworek Sople, Gmina Małdyty  listopad 2018

Stowarzyszenie „Razem dla Łupek” realizuje zadanie dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w ramach projektu grantowego pt. „LGD Mazurskie Morze - promocja zachowania i upowszechniania dziedzictwa lokalnego - festiwale, wystawy, warsztaty, koncerty, wizyty edukacyjne.”. Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie to festiwal Kultury Pruskiej i Mazurskiej, który odbędzie się 21 lipca 2018 r. w Łupkach. Obecnie Stowarzyszenie zaprasza też do udziału w konkursie fotograficznym.

Więcej szczegółów zamieszczono na profilu Stowarzyszenia pod linkiem https://www.facebook.com/razemdlalupek/

LGD„Mazurskie Morze” i Stowarzyszenie „Razem dla Łupek” zapraszają mieszkańców i gości do udziału w wydarzeniach.

Spółdzielnia Socjalna „Mazurskie Morze Możliwości” zakończyła realizację operacji pt. Budowa ogólnodostępnej przystani cumowniczej dla małych jednostek pływających na jeziorze Orzysz. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach naborów ogłaszanych przez Lokalna Grupę Działania „Mazurskie Morze”. Umowa o przyznaniu pomocy zawarta została przez Spółdzielnię z Samorządem Województwa w dniu 16 stycznia 2018. Pomost stoi już na jeziorze Orzysz i mogą z niego korzystać wszyscy zainteresowani. Wartość całego projektu to 56.580,00zł, kwota dofinansowania to 39.606,00zł (70%). Pozostała część kosztów została sfinansowana ze środków własnych Spółdzielni (16.974,00zł).

Zapraszamy do udziału w pierwszej edycji Akademii Liderów Pozarządowych ALPY - programu rozwoju kompetencji dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, pełniących w swoich organizacjach funkcje zarządcze (prezesi, wiceprezesi, skarbnicy, sekretarze, członkowie zarządów). Uczestnictwo w programie jest całkowicie bezpłatne.

Dzięki uczestnictwu w Akademii przedstawiciel waszej organizacji może podwyższyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie: a. budowania wiarygodnej marki organizacji, b. efektywnego prowadzenia dialogu z sektorem publicznym z partycypacyjnym udziałem w tworzeniu polityk publicznych, c. kreowaniu profesjonalnych usług w ramach zadań zleconych przez samorządy.

Na uczestników I edycji Programu Akademia Liderów Pozarządowych czeka tylko 10 miejsc. Osoby ubiegające się o udział do dnia 10 maja 2018r. do godz. 23:59 powinny wypełnić i przesłać formularz zgłoszeniowy online, znajdujący się pod adresem: http://alefundacja.pl/akademia-liderow-pozarzadowych-alpy. Tam też czekają na państwa szczegółowe informacje dotyczące Programu.

program rozwoju obszarow wiejskich