18 grudnia 2020 roku LGD "Mazurskie Morze" podpisało z Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego dziesiąty aneks do umowy ramowej na wdrażanie LSR. Zmiany w dokumentach uchwalone zostały na Walnym Zebraniu Członków LGD w dniu 05.10.2020 r. Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi dokumentami, które zamieszczamy poniżej:

Dokumenty zamieszczone zostaną również w zakładce Lokalna Strategi Rozwoju.

Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze” informuje, że w wyznaczonym terminie żaden podmiot nie złożył informacji o zamiarze realizacji operacji w ramach przedsięwzięcia 3.2.2 podejmowanie wspólnych działań dla tworzenia, rozwoju i promocji atrakcji turystycznych i innych lokalnych produktów i usług w ramach partnerstw terytorialnych lub branżowych.

LGD w dniu 09 października 2020 r. zamieściło na swojej stronie internetowej ogłoszenie zapraszające do składania zgłoszeń podmiotów zainteresowanych realizacją operacji w powyższym zakresie. Termin zgłaszania wyznaczony został na 09 listopada 2020 r. do godz. 12.00. W wyznaczonym terminie nie wpłynęło do LGD „Mazurskie Morze” żadne zgłoszenie.

Zarząd LGD „Mazurskie Morze” zdecydował, że przygotuje i złoży wniosek o dofinansowanie operacji własnej LGD realizowanej w ramach przedsięwzięcia 3.2.2 podejmowanie wspólnych działań dla tworzenia, rozwoju i promocji atrakcji turystycznych i innych lokalnych produktów i usług w ramach partnerstw terytorialnych lub branżowych.

Informujemy, że w dniu 24.12.2020 r. biuro LGD MM jest nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy.

W związku ze zmianami organizacyjnymi i włączeniem działu Rybołówstwo w struktury Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi została zaktualizowana Księga Wizualizacji Znaku PO RYBY 2014-2020.

Aktualna Księga wizualizacji znajduje się pod linkiem https://www.gov.pl/web/gospodarkamorska/ksiega-wizualizacji-po-ryby-2014-2020

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze” we współpracy z mieszkańcami sołectwa Grzegorze zrealizowała projekt dofinansowany przez Fundację Agencja Rozwoju Przemysłu. Dzięki wsparciu Fundacji został zakupiony sprzęt nagłaśniający do oprawy współorganizowanych przez LGD MM uroczystości. W ramach projektu zaplanowane zostały wydarzenia służące popularyzacji tradycji narodowych, lokalnego dziedzictwa kulturowego, obyczajów związanych z rolnictwem.

W dniu 03 października mieszkańcy Grzegorz zorganizowali otwartą uroczystość Święto Ziemniaka. Celem wydarzenia była popularyzacja tradycji kulinarnych związanych z przygotowaniem potraw na bazie ziemniaka i oczywiście integracja mieszkańców sołectwa Grzegorze i gminy Orzysz. Z przyczyn niezależnych z powodu obostrzeń związanych z pandemię koronowirusa COVID – 19 nie udało się zorganizować drugiej zaplanowanej w ramach projektu uroczystości z okazji Święta Odzyskania Niepodległości  w dn. 11.11.2020.

Zarząd Stowarzyszenia składa podziękowanie mieszkańcom sołectwa Grzegorze, którzy włączyli się w realizację projektu. Mamy nadzieję, że dzięki aktywności mieszkańców zakupiony sprzęt nagłaśniający będzie służył organizacji wielu uroczystości lokalnych.

Lokalna Grupa Działania Mazurskie Morze przyłączyła się do akcji na rzecz Antoniny Marii Dąbrowskiej chorej na SMA 1, rdzeniowy zanik mięśni typu pierwszego, co oznacza powolny zanik mięśni odpowiadających za czynności życiowe. Całą historię choroby i leczenia Antosi można znaleźć na stronie https://www.siepomaga.pl/antosia 

W chwili obecnej, w trudnej sytuacji pandemii, wiele zbiórek bezpośrednich nie odbędzie się. Odwołane są kiermasze, wyprzedaże garażowe, koncerty…Dlatego też postanowiliśmy pomóc Antosi przekazując fanty do licytacji, które są prowadzone na stronie https://www.facebook.com/groups/licytacjedlaantosi 

Antosię można także  wesprzeć, wysyłając SMS o treści 00069237 na numer 72356 , oraz SMS o treści TOSIA na numer 72052. 

Chcielibyśmy gorąco  zachęcić  wszystkich członków naszego stowarzyszenia, naszych przyjaciół z lokalnych grup działania, lokalnych przedsiębiorców i wszystkich ludzi dobrej woli do wsparcia Antosi, danie Jej szansy na normalne życie. Tosia na to zasługuje. 

Pomóc można na wiele sposobów, ale bardzo ważne jest nagłaśnianie i przekazywanie informacji o dziewczynce. Każda wpłata, SMS, licytacja, polubienie strony, udostępnianie informacji  ma kluczowe znaczenie: im szybciej Antosia dostanie terapię genową, tym ma większą szansę na prawidłowe funkcjonowanie.

program rozwoju obszarow wiejskich