9 marca 2018 r. w Ostródzie, na zaproszenie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawa Marka Brzezina, przedstawiciele LGD „Mazurskie Morze” uczestniczyli w Samorządowym Dniu Sołtysa. Podczas spotkania wręczone zostały przez Marszałka Województwa  wyróżnienia dla wyjątkowych Sołtysów. Dołączamy się do gratulacji i życzymy wytrwałości w dalszym pełnieniu funkcji.

Na wystawionym w Ostródzie stoisku LGD zaprezentowało materiały promocyjno-informacyjne, oraz udzielało informacji o dostępnych środkach finansowych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na realizację przedsięwzięć na terenach wiejskich. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się również publikacje wydane dotychczas przez LGD „Mazurskie Morze”.

program rozwoju obszarow wiejskich