Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze” ul. Leśna 22, 12-250 Orzysz informuje o planowanej do realizacji operacji własnej w ramach środków z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020 i zaprasza zainteresowane podmioty do zgłaszania zamiaru realizacji operacji (szczegółowe informacje w załączniku)

Pobierz:

program rozwoju obszarow wiejskich