Drukuj

Walne Zebranie Członków LGD "Mazurskie Morze" zdecydowało na spotkaniu w dniu 22.02.2018 r. o wprowadzeniu zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju oraz innych dokumentach związanych z dokonywaniem wyboru operacji do dofinansowania. Zmienione zostały także procedury w zakresie procedury wyboru grantobiorców. Propozycje zmian zaproponowane przez Stowarzyszenie zostały zaakceptowane przez samorząd Województwa. Poniżej przedstawiamy teksty dokumentów po zmianach. Zachęcamy do zapoznania się z nimi. W oparciu o nowe uregulowania zostaną wkrótce ogłoszone kolejne nabory wniosków o dofinansowanie.

Pobierz: