Drukuj

 

5 kwietnia 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie podpisane zostały umowy dofinansowania przedsięwzięć realizowanych w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD „Mazurskie Morze”. Tym razem 25 projektów otrzymało dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.  Zapraszamy do zapoznania się z wykazem dofinansowanych operacji oraz do obejrzenia zdjęć z uroczystego podpisania umów.

 

Wykazy podpisanych umów:

w zakresie Przedsięwzięcia 3.3.3 inwestycje w ogólnodostępną infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną historycznie lub terytorialnie związaną z działalnością rybacką 

w zakresie Przedsięwzięcia 3.2.4 Działania edukacyjne, promocyjne, informacyjne przyczyniające się do zachowania, lub upowszechniania rybackiego dziedzictwa kulturowego, w tym rybackich kulinariów 

w zakresie Przedsięwzięcia 3.3.1 Organizacja ogólnodostępnych miejsc tradycji i historii, w tym historii rybackiej, oraz wspieranie rewitalizacji istniejącej ogólnodostępnej infrastruktury w tym zakresie 

w zakresie Przedsięwzięcia 2.1.1 Działania na rzecz ochrony bioróżnorodności lub renaturyzacja zbiorników wodnych i terenów przyległych zniszczonych w wyniku eutrofizacji, działania polegające na walce z kłusownictwem w celu zachowania i zabezpieczenia różnorodności biologicznej oraz działania mające na celu przywracanie lub zabezpieczanie potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, lub odtwarzanie pierwotnego stanu środowiska w przypadku szkody spowodowanej działalnością chronionych gatunków zwierząt 

Galeria zdjęć z uroczystego podpisania umów 

DSC03394.jpg DSC03400.jpg DSC03401.jpg

DSC03405.jpg DSC03407.jpg DSC03410.jpg

DSC03412.jpg DSC03416.jpg DSC03421.jpg

DSC03423.jpg DSC03428.jpg DSC03430.jpg

DSC03433.jpg DSC03436.jpg