ZAPROSZENIE

na konsultacje indywidualne i szkolenia z zakresu tworzenia produktów turystycznych realizowane w ramach projektu współpracy pt. Markowy Produkt Turystyczny poddziałanie 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objęte PROW 2014-2020

Produkt turystyczny to wszystkie dobra, jak i usługi nabywane przez konsumenta/odwiedzającego turystę w związku z wyjazdem ze stałego miejsca zamieszkania, miejsca, atrakcje turystyczne, infrastruktura.

 Lp.  Nazwa zadania  Ilość dni trwania szkolenia Lokalizacja  Termin 
 1.  Spotkanie rekrutacyjne  1 dzień  Elbląg  czerwiec 2018
 2.  Konsultacje indywidualne ofert produktów turystycznych  -  -  czerwiec- sierpień 2018
 3.  Wykłady i warsztaty - tworzenie ;produktów turystycznych  2 dni  Dworek Sople, Gmina Małdyty  wrzesień 2018
 4.  Wykłady i warsztaty - opracowanie szkieletowych produktów turystycznych  2 dni  Dworek Sople, Gmina Małdyty  październik 2018
 5.  Warsztaty z przygotowania do sprzedaży ofert produktów turystycznych  2 dni  Dworek Sople, Gmina Małdyty  listopad 2018

 

Wszystkich zainteresowanych uczestników spotkaniem rekrutacyjnym, konsultacjami i szkoleniami prosimy o zgłaszanie się poprzez wypełnienie karty zgłoszenia wraz z załącznikami. O zakwalifikowaniu się w konsultacjach indywidualnych i szkoleniach decyduje kolejność wpływu prawidłowo wypełnionych zgłoszeń wraz z załącznikami.

ZGŁOSZENIA PROSIMY PRZESYŁAĆ DO BIURA LGD MAZUSKIE MORZE DO 22.06.2018

Wszystkie zgłoszone osoby prosimy o deklarację aktywnego uczestnictwa w szkoleniach.

UWAGA: KONSULTACJE I SZKOLENIA SĄ BEZPŁATNE DLA UCZESTNIKÓW!

Uczestnicy szkoleń ponoszą jedynie koszty dojazdu na miejsce szkolenia.

Jeżeli zgłoszą Państwo chęć uczestnictwa w całym cyklu szkoleń o nadchodzących terminach kolejnych szkoleń poinformujemy Państwa drogą elektroniczną lub telefonicznie.

 

Pobierz: 

 

program rozwoju obszarow wiejskich