Poniżej przedstawiamy program posiedzenia Rady Decyzyjnej, którego tematem będzie poprawa błędów i omyłek w  uchwałach podjętych na posiedzeniu 16.11.2018 r. Posiedzenie odbędzie się w siedzibie LGD "Mazurskie Morze" w Orzyszu, ul. Leśna 22.

 

program rozwoju obszarow wiejskich