Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze” i Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński realizowały projekt współpracy Fishing Intelligently  -FIN”(Inteligentne Rybactwo) dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego „Rybactwo  i Morze”  2014-2020.

W projekcie zaplanowane było szkolenie w Finlandii z udziałem rybaków z terenu Lokalnej Grupy Działania „Mazurskie Morze” oraz Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński.

 W dniach 8- 12 lipca  4 osobowa  grupa reprezentująca LGD „Mazurskie Morze” uczestniczyła w szkoleniu w Finlandii dotyczące nieselektywnych technik rybackich wykorzystywanych przez rybaków śródlądowych. 

program rozwoju obszarow wiejskich