Miło nam przekazać wszystkim zainteresowanym o rozstrzygnięciu konkursu fotograficznego „Miejsce zmienione z LGD Mazurskie Morze”

W dniu 25 września 2019 r. na Posiedzeniu Zarządu komisja konkursowa rozstrzygnęła  ogłoszony przez Lokalną Grupę Działania „Mazurskie Morze” konkurs fotograficzny. Przystąpiło 10 osób, które łącznie przygotowały 28 prac konkursowych.

A oto wyniki:

Miejsce 1: Grażyna Walczak

Miejsce 2: Natalia Walczak

Miejsce 3: Ewa Kozak

Wyróżnienie za udział w konkursie otrzymał:  Grzegorz Ławrynowicz

Wręczenie nagród nastąpi podczas Posiedzenia Zarządu w dniu 23 października 2019 r. o godz. 15.00.

Składamy serdeczne gratulacje zwycięzcom i jednocześnie dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie.

 

Miejsce 1- Grażyna Walczak

Miejsce 2- Natalia Walczak

Miejsce 3- Ewa Kozak

Wyróżnienie: Grzegorz Ławrynowicz

program rozwoju obszarow wiejskich