Drukuj

7 października 2019 r. podczas Walnego Zebrania Członków LGD „Mazurskie Morze” nastąpiło uroczyste podpisanie umów o powierzenie grantów dofinansowanych ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 realizowanych w ramach projektu grantowego pt. LGD "Mazurskie Morze" - promocja lokalnych produktów poprzez naukę i upowszechnianie umiejętności pszczelarskich i kulinarnych. Wartość projektu 50.005,95zł. Dofinansowanie 49.695,00zł. Działania w projekcie zaplanowane zostały na 2020 rok.

 

Pani Anna Dudziak jest Grantobiorcą realizującym zadanie pt. "Projekt pasieka" dofinansowane kwotą 24.996,00zł. W ramach projektu zostanie utworzony inkubator pszczelarski złożony z 25 uli z pełnym wyposażeniem. W inkubatorze 5 osób wyłonionych w otwartym naborze będzie się przez 9 miesięcy uczyć prowadzenia pasieki i wytwarzania miodu. Nauka odbywać się będzie pod okiem doświadczonego pszczelarza. Inkubator powstanie w miejscowości Tymnikowo w Gminie Mrągowo. Będą tam też prowadzone działania edukacyjne dla uczniów i przedszkolaków.

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Turystyki Wiejskiej w Pieckach realizuje drugie zadanie w projekcie zatytułowane „Leśne smaki”. Do działań w projekcie zaproszeni zostaną seniorzy z Gminy Piecki, którzy uczestniczyć będą w warsztatach edukacyjnych leśnych pod kątem pozyskania surowca do tradycyjnych dań regionalnych. Następnie podczas warsztatów kulinarnych wytworzone zostaną właśnie takie dania, które Stowarzyszenie zaoferuje do degustacji, na stoiskach zakupionych w ramach projektu, podczas Dożynek Gminnych w Pieckach oraz w Mikołajkach na festiwalu „Rybkę na Zdrowie”. Uzyskane dofinansowanie to kwota 24.699,00zł.

 

DSC04042.jpg DSC04048.jpg DSC04056.jpg

DSC04060.jpg DSC04071.jpg DSC04073.jpg

DSC04081.jpg