Pod koniec lutego spotkaliśmy się po raz ostatni z mieszkańcami w ramach projektu „Z perlatorem oszczędzamy wodę w Mazurskim Morzu”. Po części prezentacyjnej  był czas na rozwiązywanie zagadek o tematyce związanej z wodą. Uczestnicy otrzymali w prezencie po dwa nowe perlatory.

Projekt realizowany w ramach konkursu: „30 grantów na 30 lat bp w Polsce - w trosce o przyszłość i zrównoważony rozwój społeczności lokalnych w obszarze: woda, energia, recycling". 

program rozwoju obszarow wiejskich