Przedstawiamy tekst Lokalnej Strategii Rozwoju 2014-2020 po zmianach wprowadzonych na Walnym zebraniu 28 października.

program rozwoju obszarow wiejskich