Przedstawiamy załącznik do uchwały Rady Decyzyjnej w zakresie weryfikacji zgodności z LSR operacji własnej LGD.

program rozwoju obszarow wiejskich