Drukuj

10 sierpnia 2016 roku w Starostwie Powiatowym w Piszu podpisaliśmy umowę o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego reprezentowała Pani Wicemarszałek Wioletta Śląska-Zyśk, natomiast Stowarzyszenie LGD „Mazurskie Morze” reprezentowała Pani Wiceprezes Aldona Mataj oraz Członek Zarządu Jacek Bućko.

Pieniądze z poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”  zostaną przeznaczone na sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju. Wysokość środków finansowych na wsparcie funkcjonowania naszego Stowarzyszenia wynosi 2 450 000,00 zł.