Drukuj

OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU W PISZU z dnia 2 czerwca 2017 roku

w sprawie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Piskiego w roku 2017 w zakresie:

1. Nauki, edukacji, oświaty, wychowania, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. 

2. Sportu i rekreacji.

3. Działalności z zakresu ochrony i promocji zdrowia.

Ogłoszenie wraz z załącznikami do pobrania na stronie http://www.powiat.pisz.pl/?q=strona-zarz-d-powiatu-w-piszu-og-asza-konkurs-ofert