W dniu 13 sierpnia 2017r. Stowarzyszenie LGD "Mazurskie Morze" uczestniczyło w VII Festiwalu Kultury Mazurskiej w Sorkwitach. Podczas imprezy przeprowadziliśmy kampanię  promocyjno-informacyjną na temat obszaru objętego LSR, realizacji LSR oraz działalności Lokalnej Grupy Działania "Mazurskie Morze". Na stoisku LGD można było zaopatrzyć się w materiały informacyjne oraz promocyjne.

program rozwoju obszarow wiejskich