02 września  2017 r. podczas Festiwalu Runa Leśnego w Piszu podpisane zostały umowy o powierzenie grantu w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Mazurskie Morze” 2014-2020. Zadania finansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa 2014-2020.

        LGD „Mazurskie Morze” udzieliło dofinansowania Stowarzyszeniu Kulturalnemu „Razem dla Łupek” na realizację zadania „Folwark Łupki” – Festiwal Kultury Pruskiej i Mazurskiej oraz dla Orzyskiego  Stowarzyszenia Terapeutów i Animatorów Kultury na dwie operacje:   "Rozwój i promocja szlaku kajakowego rzeki Orzyszy jako lokalnej atrakcji turystycznej"  i  "Święto Rybaka w Orzyszu" .

        Podczas tej imprezy nie zabrakło także stoiska informacyjno-promocyjnego naszego stowarzyszenia, które promowało walory swojego obszaru.

program rozwoju obszarow wiejskich