Drukuj

       Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze” przygotowuje się do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Transgranicznego Polska-Rosja. Złożenie takiego wniosku możliwe jest tylko w partnerstwie z wnioskodawcą z Obwodu Kalinigradzkiego w Federacji Rosyjskiej. Sierpniowa wizyta przedstawicieli administracji Gusiewa w Orzyszu umożliwiła pierwsze rozmowy w sprawie partnerstwa i wspólnego pisania wniosku. W dniu 11 września 2017 r. podczas spotkania w Gusiewie podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy LGD „Mazurskie Morze” i Rejonem Gusiew. Porozumienie ze strony LGD podpisane zostało przez Dariusza Kizlinga oraz Rafała Grusznisa, natomiast ze strony Gusiewa podpisy złożył Burmistrz Jewgienij Jewgieniewicz Michajłow.

       Celem podpisanego porozumienia jest wypracowanie i złożenie do Programu Polska-Rosja wspólnego wniosku o dofinansowanie, którego zakres obejmuje budowę infrastruktury turystycznej w Gusiewie i w Orzyszu. Część planowana do realizacji przez LGD to budowa nowoczesnego camperowiska wraz z turystyczną ścieżką edukacyjną po jeziorze Orzysz. Wartość projektu obejmująca koszty obu stron szacowana jest na około 1 mln. euro.

P1019133.JPG P1019140.JPG P1019142.JPG