Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze” w ramach kampanii informacyjno- edukacyjnej pn. „Ekologiczne przedszkolaki z Mazurskiego Morza” finansowanej ze środków Programu Rozwoju Obszaru Wiejskich na lata 2014-2020 przeprowadziła konkurs plastyczny pt. „W czystej wodzie zdrowa ryba” skierowany dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat.

Celem konkursu było utrwalenie wiedzy na temat fauny i flory wśród najmłodszych mieszkańców. W powiecie piskim wzięły udział placówki takie jak: 

• Zespół Szkolno- Przedszkolny w Orzyszu 

• Zespół Szkolno- Przedszkolny w Okartowie 

• Zespół szkolno- Przedszkolny Nr 1 w Piszu

• Przedszkole Miejskie w Białej Piskiej

W powiecie mrągowskim wzięły udział placówki takie jak:

• Samorządowe Przedszkole „Słoneczny Zakątek” w Pieckach

• Przedszkole Publiczne Nr 2 „Bajka” z Oddziałem Integracyjnym w Mrągowie

• Szkoła Podstawowa- Oddział Przedszkolny w Bożem

• Szkoła Podstawowa- Oddział Przedszkolny w Marcinkowie

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza lokalną społeczność obszarów wiejskich, a w szczególności członkinie kół gospodyń wiejskich do udziału w konferencji pn. Kobiety z Kół Gospodyń Wiejskich - liderki lokalnej społeczności”.

Konferencja odbędzie się 12 grudnia br. w hotelu KOPERNIK w Olsztynie – ul. Warszawska 39, 10-081 Olsztyn, w godzinach 10:00 – 15:30

Tematyka konferencji związana jest z funkcjonowaniem Kół Gospodyń Wiejskich w aspekcie aktualnych uregulowań prawnych dotyczących Kół Gospodyń Wiejskich oraz procesu ich rejestracji, możliwości wsparcia i rozwoju Kół Gospodyń Wiejskich. Ponadto, poruszane zostaną tematy związane z uzyskaniem wpisu produktów na listę Produktów Tradycyjnych oraz rejestracji produktów, a także znakowania produktów żywnościowych i rozliczeń podatkowych. Grupą docelową są członkinie Kół Gospodyń Wiejskich oraz osoby działające na obszarach wiejskich, które potencjalnie mogłyby zawiązać nowe koła funkcjonujące na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Wyrażamy przekonanie, że organizowana Konferencja będzie dobrą okazją do dyskusji, a także wymiany poglądów dotyczących poruszanych tematów.

Zainteresowane osoby udziałem w konferencji prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się w linku przedstawionym poniżej najpóźniej do 6 grudnia br. drogą e-mailową na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub d.sargalski@warmia,mazury.pl

Szczegółowe informacje na temat konferencji można uzyskać pod nr tel.:  (89)  521 92 60 lub  (89) 521 92 78

O możliwości udziału w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń.  

Formularz zgłoszeniowy na konferencję

Program konferencji

        W dniu 15 listopada odbyła się Konferencja z Okazji Obchodów 10-lecia LGD „Mazurskie Morze”. Konferencję rozpoczął  Prezes Zarządu  Dariusz Kizling, który przywitał zebranych gości. Na uroczystości wzięli udział dr Waldemar Brenda, Prof. Dr Hab. Ryszard Chróst, Dr inż. Tomasz Czerwiński, Wiesława Alicja Bojarska, Ewa Barcz, Jolanta Piotrowska, Piotr Jakubowski, Barbara Kuźmicka -Rogala, Leszek Potorski, Mariusz Pannek, Członkowie Stowarzyszenia, Członkowie Zarządu, Gospodarstwa Rybackie oraz Radni Gminy.

Podczas Walnego Zebrania Członków, które odbyło się 7 października 2019 r. członkowie LGD dokonali wyboru Rady Decyzyjnej na kolejną kadencję. Przewodniczącą Rady została wybrana Beata Szymankiewicz reprezentująca w LGD Stowarzyszenie Kultury Nieestradowej im. M.Kajki w Ogródku. Pierwsze posiedzenie Rady, na którym jej członkowie wybiorą Zastępcę Przewodniczącej i Sekretarza planowane jest na luty 2020 roku.

W maju tego roku 40 osób - dzieci i młodzieży ze Świetlicy Środowiskowej KAJAK uczestniczyło w wyjeździe edukacyjno-rekreacyjnym w ramach projektu „Swego nie znacie, cudze chwalicie – Mazurski Park Krajobrazowy”, którego celem było poznawanie niezwykłego bogactwa przyrodniczego naszego regionu. Wyjazd całkowicie był finansowany z Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych w ramach programu PROW 2014-2020.

7 października 2019 r. podczas Walnego Zebrania Członków LGD „Mazurskie Morze” nastąpiło uroczyste podpisanie umów o powierzenie grantów dofinansowanych ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 realizowanych w ramach projektu grantowego pt. LGD "Mazurskie Morze" - promocja lokalnych produktów poprzez naukę i upowszechnianie umiejętności pszczelarskich i kulinarnych. Wartość projektu 50.005,95zł. Dofinansowanie 49.695,00zł. Działania w projekcie zaplanowane zostały na 2020 rok.

program rozwoju obszarow wiejskich