W dniu 14 czerwca 2019 r. odbyła się uroczysta Inauguracja Obchodów 10-lecia LGD Mazurskie Morze, podczas której otworzono Inwestycję Camper Park "Aris" w Orzyszu. Wszystkich zaproszonych gości powitał Pan Dariusz Kizling. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Instytucji krajowych i regionalnych, władz Gmin i Powiatów, Gospodarstw Rybackich, Lokalnych Grup Działania, Lokalnych Grup Rybackich, Członkowie Stowarzyszenia oraz Członkowie Zarządu. Nie zabrakło również Radnych Gminy Orzysz oraz innych zaproszonych gości. Uroczyście została przecięta wstęga po czym głos zabrał Pan Dariusz Kizling- Prezes Zarządu LGD "Mazurskie Morze". Po wystąpieniu odbył się program artystyczny zorganizowany przez Dom Kultury w Orzyszu naszym gościem była Pani Katarzyna Romot- mieszkanka Pisza. Po programie artystycznym obejrzano projekcję filmu promocyjnego Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania "Mazurskie Morze". W między czasie Pan Ireneusz Zieliński wykonał pokaz wędzenia sielawy "po mazursku". Wszystkim zaproszonym towarzyszyła wspaniała atmosfera. Cieszymy się, że w tak szczególnym dniu mogli być z nami.

 Lokalna Grupa Działania „ Mazurskie Morze”  zorganizowała i przeprowadziła szkolenie pod nazwą  „Kurs przygotowawczy do egzaminu na stopień stermotorzysty żeglugi śródlądowej” dofinansowane ze środków  Programu Operacyjnego „Rybactwo i  Morze”. 

W dniach 18-19 marca 10 osobowa grupa  przedstawicieli sektora rybackiego uczestniczyła w szkoleniu, które obejmowało 16 godzin zajęć . Były to działania edukacyjne ukierunkowane na szkolenie zawodowe oraz przekazanie wiedzy pracownikom sektora rybackiego, mające na celu podniesienie kwalifikacji osób zatrudnionych w Gospodarstwach Rybackich. Po zakończeniu szkolenia wręczone zostały zaświadczenia o ukończeniu kursu.

 

Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze” zaprasza Przedszkola z obszaru LGD do udziału w kampanii informacyjno-edukacyjnej pn. „Ekologiczne przedszkolaki z Mazurskiego Morza” finansowanej ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, a skierowanej do dzieci w wieku 3-5 lat.

Celem kampanii jest prowadzenie działań promujących region i jego bogactwo przyrodnicze oraz kształtowanie postaw ekologicznych wśród najmłodszych mieszkańców. W ramach kampanii planowane jest przeprowadzenie zajęć przyrodniczych edukacyjnych, konkursu przyrodniczego i konkursu plastycznego. Kampania zakończy się finałem konkursu przyrodniczego z podziałem na powiat piski i mrągowski, który odbędzie się w siedzibie LGD MM w Orzyszu.

Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze” w dniu 29 stycznia 2019 r. podpisała z Województwem Warmińsko-Mazurskim umowę o przyznaniu pomocy na realizację projektu grantowego pt. „LGD Mazurskie Morze – podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych”. Wartość projektu to 50.408,51zł. Kwota dofinansowania, 50.407,00zł, pochodzi ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Projekt realizowany będzie do 31.12.2019 roku w ramach wdrażanej przez LGD Lokalnej Strategii Rozwoju i obejmuje trzy zadania zaplanowane przez grantobiorców wybranych w przeprowadzonym przez LGD naborze Nr 1/2018.

program rozwoju obszarow wiejskich