W dniu 15 listopada odbyła się Konferencja z Okazji Obchodów 10-lecia LGD „Mazurskie Morze”. Konferencję rozpoczął  Prezes Zarządu  Dariusz Kizling, który przywitał zebranych gości. Na uroczystości wzięli udział dr Waldemar Brenda, Prof. Dr Hab. Ryszard Chróst, Dr inż. Tomasz Czerwiński, Wiesława Alicja Bojarska, Ewa Barcz, Jolanta Piotrowska, Piotr Jakubowski, Barbara Kuźmicka -Rogala, Leszek Potorski, Mariusz Pannek, Członkowie Stowarzyszenia, Członkowie Zarządu, Gospodarstwa Rybackie oraz Radni Gminy.

Podczas Walnego Zebrania Członków, które odbyło się 7 października 2019 r. członkowie LGD dokonali wyboru Rady Decyzyjnej na kolejną kadencję. Przewodniczącą Rady została wybrana Beata Szymankiewicz reprezentująca w LGD Stowarzyszenie Kultury Nieestradowej im. M.Kajki w Ogródku. Pierwsze posiedzenie Rady, na którym jej członkowie wybiorą Zastępcę Przewodniczącej i Sekretarza planowane jest na luty 2020 roku.

W maju tego roku 40 osób - dzieci i młodzieży ze Świetlicy Środowiskowej KAJAK uczestniczyło w wyjeździe edukacyjno-rekreacyjnym w ramach projektu „Swego nie znacie, cudze chwalicie – Mazurski Park Krajobrazowy”, którego celem było poznawanie niezwykłego bogactwa przyrodniczego naszego regionu. Wyjazd całkowicie był finansowany z Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych w ramach programu PROW 2014-2020.

7 października 2019 r. podczas Walnego Zebrania Członków LGD „Mazurskie Morze” nastąpiło uroczyste podpisanie umów o powierzenie grantów dofinansowanych ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 realizowanych w ramach projektu grantowego pt. LGD "Mazurskie Morze" - promocja lokalnych produktów poprzez naukę i upowszechnianie umiejętności pszczelarskich i kulinarnych. Wartość projektu 50.005,95zł. Dofinansowanie 49.695,00zł. Działania w projekcie zaplanowane zostały na 2020 rok.

Miło nam przekazać wszystkim zainteresowanym o rozstrzygnięciu konkursu fotograficznego „Miejsce zmienione z LGD Mazurskie Morze”

W dniu 25 września 2019 r. na Posiedzeniu Zarządu komisja konkursowa rozstrzygnęła  ogłoszony przez Lokalną Grupę Działania „Mazurskie Morze” konkurs fotograficzny. Przystąpiło 10 osób, które łącznie przygotowały 28 prac konkursowych.

A oto wyniki:

Miejsce 1: Grażyna Walczak

Miejsce 2: Natalia Walczak

Miejsce 3: Ewa Kozak

Wyróżnienie za udział w konkursie otrzymał:  Grzegorz Ławrynowicz

Wręczenie nagród nastąpi podczas Posiedzenia Zarządu w dniu 23 października 2019 r. o godz. 15.00.

Składamy serdeczne gratulacje zwycięzcom i jednocześnie dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie.

Przedstawiamy nowy tekst strategii uchwalony na Walnym Zebraniu Członków w lipcu br. Zmiany dotyczą wysokości wskaźników oraz doprecyzowania zasad realizacji przez LGD operacji własnych.

program rozwoju obszarow wiejskich