Informujemy Wnioskodawców, którzy jeszcze nie złożyli uzupełnień do wniosków o powierzenie grantu, że mogą tego dokonać poprzez wysłanie dokumentów Pocztą Polską lub kurierem. Ze względu na obecną sytuację nie jest konieczne zachowanie procedury doręczenia dokumentów wsposób bezpośredni, czyli osobiście, lub przez osobę upoważnioną, lub przez pełnomocnika.Skuteczność zachowania terminu dla uzupełnienia będzie stwierdzona:

- w przypadku Poczty Polskiej – data nadania

- w przypadku kuriera – data dostarczenia do Biura LGD.

We wszystkich pozostałych sprawach prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy, jeżeli niewymagają one osobistego kontaktu z pracownikiem Biura LGD. Wszelkich informacji udzielamy codziennie w godzinach pracy Biura tj. od 7.30 do 15.30.

Informujemy, iż 21 lutego 2020 roku (piątek) biuro LGD MM będzie nieczynne z powodu organizacji warsztatu refleksyjnego. 

Za utrudnienia przepraszamy.

W dniu 13-14 lutego 2020 r. nastąpiło podpisanie umów o powierzenie grantów dofinansowanych ze środków Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020 realizowanych w ramach projektu grantowego  pt. LGD „Mazurskie Morze”- promocja dziedzictwa lokalnego poprzez organizację wydarzeń rekreacyjno- kulturalnych. Wartość projektu 99 833,56 zł. Dofinansowanie 99 833,00 zł. 

Menadżer 3.0 to cztero-sesyjny cykl edukacyjny dla liderów i członków organizacji pozarządowych z województwa warmińsko-mazurskiego. Celem Szkoły jest podniesienie przez uczestników wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania organizacją. Podczas szkolenia uczestnicy zgłębia zagadnienia dotyczące istoty planowania strategicznego. Wyposażeni zostaną w wiedzę i umiejętności z zakresu motywowania pracowników, wolontariuszy, rekrutacji, selekcji zespołu oraz dokonywania oceny ich pracy. Nauczą się analizować sprawozdania finansowe i obecny stan prawny, współpracy zarządu organizacji z księgowym, podstawowych pojęć i narzędzi księgowych.

Koncepcja Szkoły powstała w oparciu o pragnienie, aby ci, którzy chcą pracować w NGO i przewodzić organizacjom i grupom, robili to w najlepszy możliwy sposób. Szkolenia będą prowadzone przez doświadczonych trenerów, ekspertów, którzy na co dzień współpracują z NGO.

Link ze szczegółami: http://www.forumanimatorow.org/aktualnosci/98,ruszamy-ze-szkoleniem-dla-menadzerow

program rozwoju obszarow wiejskich