W dniu 10 października 2022 r. odbyło się wspólne posiedzenie Zarządu, Rady Decyzyjnej i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia LGD „Mazurskie Morze”. Głównym punktem posiedzenia była ewaluacja LSR na lata 2014-2020. Spotkanie zostało  przeprowadzone przez eksperta Annę Mówińską, która na nasze zlecenie opracowuje ewaluację zewnętrzną Strategii. Dyskusja na temat ewaluacji stanowiła również punkt wyjścia do rozmowy nad wyborem obszarów, które powinny uzyskać wsparcie w ramach opracowywanej obecnie Lokalnej Strategii Rozwoju do roku 2030.

 

program rozwoju obszarow wiejskich