W terminie od 29.08-12.10.2022 r. przeprowadziliśmy 8 spotkań z mieszkańcami obszaru LGD „Mazurskie Morze” na których omówiliśmy podstawowe informacje zawarte w Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. W drugiej części spotkań pracowaliśmy razem nad określeniem potencjału obszaru, jego zasobów, szans i zagrożeń. Ostatnim punktem programu spotkań było spisanie propozycji działań, które zdaniem mieszkańców mogłyby być realizowane przy wsparciu z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania.  

Zapraszamy do wypełniania ankiety zamieszczonej na naszej stronie. W listopadzie przedstawimy wnioski ze spotkań i ankiet i pierwszą propozycję strategii. Wtedy ponownie zaprosimy do opiniowania dokumentu.

 

program rozwoju obszarow wiejskich