Drukuj

W dniu 21 luty 2020 roku w Hotelu AMAX w Mikołajkach odbył się Warsztat Refleksyjny na temat procesu realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Mazurskie Morze”. Warsztat refleksyjny jest elementem monitoringu i ewaluacji dotyczącej bieżącej oceny efektów wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Mazurskie Morze” .

Celem warsztatu refleksyjnego było podsumowanie działań w 2019 roku według podpisanych umów o przyznanie pomocy.

W spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście: Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego: Ewa Barcz, Joanna Paukszto, Małgorzata Łęczycka,  Przedstawiciele Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska- Agnieszka Stajszczak oraz Lokalnej Grupa Działania „Południowa Warmia” - Tomasz Piłat, Członkowie Zarządu, Członkowie Rady Decyzyjnej, Komisja Rewizyjna, Pracownicy Biura LGD. 

 

Uczestnicy warsztatu refleksyjnego skupili się na następujących zagadnieniach:

-Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?

-W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie?

-W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?

-W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD?

-Czy przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne informacje niezbędne do określenia skuteczności interwencyjnej strategii?

-Czy procedury naboru, wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?

-Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych)?

-Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR?


Na zakończenie  Pan Dariusz Kizling-Prezes Zarządu LGD „Mazurskie Morze” podziękował wszystkim za przybycie oraz udział w warsztacie refleksyjnym.

Pobierz:

 

DSC04279.jpg DSC04282.jpg