Drukuj

Poniżej zamieszczamy listy operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju. Operacje wymienione na tych listach przeszły pozytywnie weryfikację zgodności z ogłoszeniem naboru. Zamieszczamy również listę operacji negatywnie zweryfikowanych na etapie oceny zgodności z ogłoszeniem naboru Nr 9/2018. Operacje zamieszczone na tej liście pozostają bez rozpatrzenia i nie przechodzą do kolejnego etapu oceny.