Przedstawiamy program posiedzenia na którym Rada Decyzyjna rozpatrzy złożony protest do oceny operacji w naborze nr 9/2018 (PORYBY) oraz dokona oceny wniosku o dofinansowanie ze środków PROW 2014-2020 złożonego przez LGD na realizację operacji własnej. 

program rozwoju obszarow wiejskich