Uprzejmie informujemy, że ze względu na sytuację spowodowaną koronawirusem planowany na 16 marca termin posiedzenia Rady Decyzyjnej zostaje przesunięty na 30 marca 2020 r.

Poniżej przedstawiamy program posiedzenia Rady Decyzyjnej. Posiedzenie odbędzie się 16 marca 2020 r. o godz. 13.00 w siedzibie LGD "Mazurskie Morze" w Orzyszu, ul. Leśna 22.

Przedstawiamy poniżej listy wniosków, które przeszły pozytywne etap weryfikacji w zakresie zgodności z PO "Rybactwo i Morze" 2014-2020 i zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju. Operacje przedstawione w załącznikach przechodzą do kolejnego etapu oceny zgodności z lokalnymi kryteriami. Posiedzenie Rady, na którym dokonana zostanie taka ocena odbędzie się 16 marca 2020 r.

Przedstawiamy poniżej listy wniosków, które przeszły pozytywne etap weryfikacji w zakresie zgodności z PROW 2014-2020 i zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju. Operacje przedstawione w załącznikach przechodzą do kolejnego etapu oceny zgodności z lokalnymi kryteriami. Posiedzenie Rady, na którym dokonana zostanie taka ocena odbędzie się 16 marca 2020 r.

Nabór dotyczy wniosków składanych w partnerstwie podmiotów wykonujących działalność gospodarczą.

Ogłoszenie naboru wniosków Nr 10/2020

o przyznanie pomocy, ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Mazurskie Morze” na lata 2014-2020

Termin i miejsce składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie od 11 marca 2020 r. do 18 marca 2020 r. w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Mazurskie Morze” przy ul. Leśnej 22 w Orzyszu, w godzinach 9.00 – 14.00 w dni robocze od poniedziałku do piątku, przy czym ostateczny termin składania wniosków w ramach naboru upływa 18 marca 2020 r. o godz. 12.00. Decyduje data i godzina wpływu wniosku do Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze”.

Podmiot ubiegający się o dofinansowanie składa wniosek bezpośrednio (osobiście, albo przez pełnomocnika, albo przez osobę upoważnioną). Wniosek należy złożyć w formie papierowej w 1 egz. w wersji oryginalnej oraz wersji zapisanej na informatycznym nośniku danych (płyta CD).

Wnioski z chwilą przyjęcia przez Biuro LGD podlegają ochronie danych osobowych i informacji handlowych (dane osobowe i handlowe są poufne).

program rozwoju obszarow wiejskich