Przedstawiamy listy operacji wybranych do dofinansowania w 
Naborach nr :

Przedstawiamy listy operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju ocenionych na posiedzeniu Rady Decyzyjnej w dniu 20.05.2019r. Operacje zostały przekazane do oceny w zakresie lokalnych kryteriów, która została dokonana 30.05.2019 r.

Wyniki tej oceny zamieścimy w piątek na naszej stronie.

Listy zgodności z LSR:

30 maja odbędzie się posiedzenie Rady Decyzyjnej LGD, na którym dokonana zostanie ocena złożonych wniosków o dofinansowanie w zakresie zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru. Ocena dotyczy naborów: od 2 do 5/2019 - środki PROW, 6 i 7/2019 - środki PORYBY.

20 maja 2019 r. o godz.14.00 odbędzie się w Siedzibie LGD w Orzyszu przy ul. Leśnej 22 posiedzenie Rady Decyzyjnej. Podczas posiedzenia przeprowadzona zostanie procedura oceny zgodności z Programami i LSR wniosków o dofinansowanie złożonych w naborach 2-4/2019 (granty), 5/2019, 6/2019, 7/2019. Poniżej przedstawiamy program posiedzenia.

Przypominamy wnioskodawcom zainteresowanym dofinansowaniem o obowiązku dołączenia do wniosku oświadczeń

Dla naboru Nr 5/2019 są to oświadczenia:

- o adresie e-mail do korespondencji w sprawie oceny wniosku (doc, pdf)

- o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Dla naboru nr 6/2019 i Nr 7/2019 są to oświadczenia:

- o adresie e-mail do korespondencji w sprawie oceny wniosku (docpdf)

o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

- o niezakończeniu operacji (doc, pdf),

- o zachowaniu zasad programowych (doc, pdf)

program rozwoju obszarow wiejskich