28 marca 2019 r. Rada Decyzyjna dokona weryfikacji zgodności z PROW 2014-2020 wniosków o powierzenie grantów złożonych w naborze 2/2019, 3/2019 i 4/2019.

Poniżej program posiedzenia.

program rozwoju obszarow wiejskich