Drukuj

Przedstawiamy listy operacji wybranych i nie wybranych do 
dofinansowania w Naborze nr 5/2019

Przedsięwzięcie 1.2.4 Tworzenie lub rozwój działalności gospodarczej 
mikro i małych przedsiębiorstw

- lista operacji wybranych do dofinansowania

- lista operacji nie wybranych do dofinansowania

Przedsięwzięcie 1.2.1 Podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej 
w branży opartej o przetwarzanie lokalnych produktów rolnych

- lista operacji wybranych