Na posiedzeniu oceniana była zgodność z LSR i Programami wniosków złożonych w naborach od 2 do 7/2019. Wykazy ocenionych wniosków zamieściliśmy wcześniej na stronie.

program rozwoju obszarow wiejskich