Drukuj

Przedstawiamy protokół z posiedzenia Rady Decyzyjnej w dniu 18 lipca 2019 r. oraz listę operacji wybranych do dofinansowania, po dokonaniu ponownej oceny.