Przedstawiamy poniżej listy wniosków, które przeszły pozytywne etap weryfikacji w zakresie zgodności z PROW 2014-2020 i zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju. Operacje przedstawione w załącznikach przechodzą do kolejnego etapu oceny zgodności z lokalnymi kryteriami. Posiedzenie Rady, na którym dokonana zostanie taka ocena odbędzie się 16 marca 2020 r.

program rozwoju obszarow wiejskich