Drukuj

Na posiedzeniu w dniu 19.02.2021 r. Rada Decyzyjna dokonała zmiany listy wybranych do realizacji zadań grantowych w ramach projektu przygotowywanego przez LGD.