Informujemy, że w dniu 23 stycznia odbędzie się posiedzenie Rady 

Decyzyjnej LGD "Mazurskie Morze".

Poniżej przedstawiamy porządek posiedzenia.

Pobierz:

program rozwoju obszarow wiejskich