Drukuj

Posiedzenie dotyczy oceny operacji, które złożone zostały  w ramach naborów wniosków o dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze". Nabór nr 12/2017 i Nr 13/2017. Poniżej przedstawiamy porządek posiedzenia. W terminie 7 dni od zakończenia oceny na stronie internetowej LGD zamieszczony zostanie protokół oraz listy rankingowe ocenionych wniosków. Również w tym czasie dokumentacja z naboru przekazana zostanie do Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie razem z wybranymi do dofinansowania wnioskami o przyznanie pomocy, a do Beneficjentów wysłane zostaną pisma informujące.