Drukuj

Na podstawie §27 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Mazurskie Morze" Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Posiedzenie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Mazurskie Morze", zwanego dalej "Walnym Zebraniem".

Termin: 5 październik 2017 r. (czwartek)

I termin: godz. 12.30

II termin: 13.00

Miejsce: Centrum Aktywizacji i Współpracy w Orzyszu, ul. Leśna 22, 12-250 Orzysz

Poniżej przedstawiamy uchwałę Zarządu LGD w sprawie rekomendowania zmian w LSR wraz z załącznikami. Przedstawione zmiany będą dyskutowane i głosowane na Walnym Zebraniu

Pobierz: