ZAWIADOMIENIE
Na podstawie §27 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze” Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Posiedzenie Nadzwyczajnego Walnego ZebraniaCzłonków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze”,zwanego dalej „Walnym Zebraniem”.

Termin: 5 luty 2019 r. (wtorek)

I termin: godz. 12.30

II termin: godz. 13.00

Miejsce: Centrum Aktywizacji i Współpracy  w Orzyszu, Ul. Leśna 22, 12-250 Orzysz

Pobierz:

program rozwoju obszarow wiejskich