Na podstawie §27 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Mazurskie Morze" Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Posiedzenie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Mazurskie Morze", zwanego dalej Walnym Zebraniem

Termin: 18 lipca 2019 (czwartek)

I termin: godz. 12.30

II termin: godz. 13.00

   Miejsce:  Centrum Aktywizacji i Współpracy w Orzyszu (Orzysz, ul. Leśna 22), Biuro LGD

Pobierz:

program rozwoju obszarow wiejskich