ZAWIADOMIENIE

Na podstawie §27 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze” Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Posiedzenie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze”, zwanego dalej „Walnym Zebraniem”.

Termin: 28 październik 2022 r. (piątek)

I termin: godz. 12.30

II termin: godz. 13.00

Miejsce: ul. Leśna 22, 12-250 Orzysz

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania:

  1. Rozpoczęcie Walnego Zebrania i stwierdzenie jego prawomocności.
  2. Przyjęcie Regulaminu Obrad Walnego Zebrania.
  3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania.
  4. Wybór Sekretarza Walnego Zebrania.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany  Lokalnej Strategii Rozwoju  
  6. Zakończenie Walnego Zebrania.

Dokumenty, nad którymi będziemy dyskutować podczas Walnego Zebrania zostaną  zamieszczone na stronie internetowej www.lgd.mazurskiemorze.pl. W sprawach organizacyjnych bardzo proszę o kontakt telefoniczny z Biurem  LGD MM  

 

program rozwoju obszarow wiejskich