Drukuj

Przedstawiamy Państwu uzgodnione z Samorządem Województwa dokumenty uchwalone na Walnym Zebraniu Członków LGD w dniu 04 lutego 2021 r. Poniżej jednolite teksty zmienionych dokumentów: