SPOTKANIE INFORMACYJNE O MOŻLIWOŚCI OTRZYMANIA GRANTU

Email Drukuj PDF

Zapraszamy na spotkanie informacyjne o możliwościach otrzymania grantu

na realizację projektów na rzecz społeczności lokalnej.

20 grudnia 2016 r., godz. 9.30 – Starostwo Powiatowe w Mrągowie (sala nr 8)

28 grudnia 2016 r., godz. 9.00 – Starostwo Powiatowe w Piszu (sala nr 50, IIp.) 


LGD „Mazurskie Morze” ogłosiła trzy nabory wniosków  o powierzenie grantów w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Mazurskie Morze” na lata 2014-2020. Możliwe będzie uzyskanie dofinansowania do 20.000zł i do 100% kosztów kwalifikowalnych na działania w zakresach:

Więcej…

OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW NR 7/2017

Email Drukuj PDF

Ogłoszenie naboru wniosków Nr 7/2017/G

o powierzenie grantów ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju

LGD „Mazurskie Morze” na lata 2014-2020.

I. Termin i miejsce składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie od 30 grudnia 2016 r. do 30 stycznia 2017 r. w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Mazurskie Morze” przy ul. Leśnej 22 w Orzyszu, w godzinach 9.00 – 14.00 od poniedziałku do piątku przy czym ostateczny termin składania wniosków w ramach naboru upływa 30 stycznia 2017 r. o godz. 12.00. Decyduje data i godzina wpływu wniosku do Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze”.

Więcej…

OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW NR 6/2017

Email Drukuj PDF

Ogłoszenie naboru wniosków Nr 6/2017/G

o powierzenie grantów ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju

LGD „Mazurskie Morze” na lata 2014-2020.

I. Termin i miejsce składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie od 30 grudnia 2016 r. do 30 stycznia 2017 r. w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Mazurskie Morze” przy ul. Leśnej 22 w Orzyszu, w godzinach 9.00 – 14.00 od poniedziałku do piątku, przy czym ostateczny termin składania wniosków w ramach naboru upływa 30 stycznia 2017 r. o godz. 12.00. Decyduje data i godzina wpływu wniosku do Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze”.

Więcej…

OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW NR 5/2017

Email Drukuj PDF

Ogłoszenie naboru wniosków Nr 5/2017/G

o powierzenie grantów ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju

LGD „Mazurskie Morze” na lata 2014-2020.

I. Termin i miejsce składania wniosków 

Wnioski należy składać w terminie od 30 grudnia 2016 r. do 30 stycznia 2017 r. w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Mazurskie Morze” przy ul. Leśnej 22 w Orzyszu, w godzinach 9.00 – 14.00 od poniedziałku do piątku przy czym ostateczny termin składania wniosków w ramach naboru upływa 30 stycznia 2017 r. o godz. 12.00. Decyduje data i godzina wpływu wniosku do Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze”.

Więcej…

Przekazaliśmy wiedzę na temat możliwości uzyskania wsparcia na wdrażanie operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Mazurskie Morze” 2014-2020

Email Drukuj PDF

W piątek w Rucianem-Nidzie odbyło się ostatnie z ośmiu spotkań informacyjno-szkoleniowych, na których informowaliśmy o ogłoszonych przez LGD „Mazurskie Morze” naborach wniosków o przyznanie pomocy na realizację operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. W spotkaniach uczestniczyło 160 osób. Pracownicy LGD odwiedzili osiem gmin i przekazywali mieszkańcom informacje o warunkach i zasadach ubiegania się o przyznanie dofinansowania. Kto może wnioskować o wsparcie, w jakiej wysokości, jak wyglądają dokumenty aplikacyjne (formularz wniosku, biznesplan), jak należy je wypełniać i w jakim terminie złożyć w Biurze LGD.

Więcej…

Oferta dla Przedsiębiorców planujących zatrudnienie w swojej firmie

Email Drukuj PDF

Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze”, jako Agencja Zatrudnienia zaprasza do współpracy Przedsiębiorców planujących zatrudnienia w swojej firmie. Na podstawie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Piszu, oferujemy wsparcie w pozyskaniu i przygotowaniu do pracy osób bezrobotnych, poszukujących zatrudnienia.

Więcej…

OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW NR 4/2017

Email Drukuj PDF

Ogłoszenie naboru wniosków Nr 4/2017

o przyznanie pomocy na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Mazurskie Morze” na lata 2014-2020.

Termin i miejsce składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie od 12 grudnia 2016 r. do 10 stycznia 2017 r. w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Mazurskie Morze” przy ul. Leśnej 22 w Orzyszu, w godzinach 9.00 – 14.00 w dni robocze od poniedziałku do piątku, przy czym ostateczny termin składania wniosków w ramach naboru upływa 10 stycznia 2017 r. o godz. 12.00. Decyduje data i godzina wpływu wniosku do Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze”.

Więcej…

OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW NR 3/2017

Email Drukuj PDF

Ogłoszenie naboru wniosków Nr 3/2017

o przyznanie pomocy na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Mazurskie Morze” na lata 2014-2020.

Termin i miejsce składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie od 12 grudnia 2016 r. do 10 stycznia 2017 r. w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Mazurskie Morze” przy ul. Leśnej 22 w Orzyszu, w godzinach 9.00 – 14.00 w dni robocze od poniedziałku do piątku, przy czym ostateczny termin składania wniosków w ramach naboru upływa 10 stycznia 2017 r. o godz. 12.00. Decyduje data i godzina wpływu wniosku do Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze”.

Więcej…

OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW NR 2/2017

Email Drukuj PDF

Ogłoszenie naboru wniosków Nr 2/2017

o przyznanie pomocy na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Mazurskie Morze” na lata 2014-2020.

Termin i miejsce składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie od 12 grudnia 2016 r. do 10 stycznia 2017 r. w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Mazurskie Morze” przy ul. Leśnej 22 w Orzyszu, w godzinach 9.00 – 14.00 w dni robocze od poniedziałku do piątku, przy czym ostateczny termin składania wniosków w ramach naboru upływa 10 stycznia 2017 r. o godz. 12.00. Decyduje data i godzina wpływu wniosku do Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze”.

Więcej…

Strona 4 z 7

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Joomla extensions by Siteground Hosting