23 marca Rada Decyzyjna dokona oceny punktowej wniosków o powierzenie grantu

Email Drukuj PDF

Posiedzenie Rady Decyzyjnej, na którym dokonana zostanie ocena wniosków w/g lokalnych kryteriów wyboru  w ramach naboru nr 6/2017/G i 7/2017/G, odbędzie się 23 marca 2017 r. o godz. 13.00. Poniżej przedstawiamy porządek posiedzenia.

Pobierz:

Informujemy o kolejnych posiedzeniach Rady Decyzyjnej

Email Drukuj PDF

W dniu 15 marca 2017 r. o godz. 13.00 odbędzie się posiedzenie Rady poświęcone rozpatrzeniu protestów po uzupełnieniu wymogów formalnych. W tym samym dniu o godz. 14.30 rozpocznie się posiedzenie poświęcone ocenie operacji złożonych w ramach naborów wniosków o powierzenie grantu. Poniżej można zapoznać się z programem zaplanowanych posiedzeń.


Pobierz:


Wyniki naboru na stanowisko specjalista do spraw księgowych i kadrowych

Email Drukuj PDF

W naborze na stanowisko specjalista do spraw księgowych i kadrowych w wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty: Anna Krupa i Natasza Januszko. Po rozpatrzeniu złożonych ofert zaproponowano zatrudnienie na okres próbny na stanowisku specjalista do spraw kadrowych i księgowych Pani Nataszy Januszko.

Dariusz Kizling 

Dyrektor Biura LGD MM

Zaplanowano posiedzenie Rady Decyzyjnej poświęcone rozpatrzeniu protestów

Email Drukuj PDF

W dniu 27 lutego o godz. 14.00 w siedzibie LGD odbędzie się posiedzenie Rady Decyzyjnej, na którym rozpatrzone zostaną protesty złożone od oceny w naborach zakończonych 10 stycznia 2017r. Przedstawiamy program tego posiedzenia.

Pobierz:

Dyrektor Biura LGD MM ogłasza nabór na stanowisko specjalista ds. księgowych i kadrowych

Email Drukuj PDF

Dyrektor Biura LGD MM ogłasza nabór na stanowisko specjalista  ds. księgowych i kadrowych.

Forma zatrudnienia - umowa o pracę (cały etat)

Miejsce pracy - siedziba i biuro LGD MM – Orzysz Ul. Leśna 22.

Dokumenty należy złożyć w zaklejonej kopercie opatrzonej adnotacją: "Nabór - Specjalista  ds. księgowych i kadrowych”  w biurze LGD – Ul. Leśna 22, 12-250 Orzysz w godzinach pracy biura lub przesłać pocztą na adres Lokalna Grupa Działania "Mazurskie Morze", 12-250 Orzysz (liczy się data wpływu przesyłki do LGD) w terminie od 20.02.2017 r. do 27.02.2017 r.

Pełna treść ogłoszenia dostępna tutaj

IX edycja konkursu na prace dotyczące Polskiego Rolnictwa i Obszarów Wiejskich „Polska Wieś – Dziedzictwo i Przyszłość”

Email Drukuj PDF

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłosiła IX edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO. Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.

Szczegóły dotyczące konkursu w załącznikach.

Pobierz:

Zapraszamy na bezpłatne spotkania informacyjne

Email Drukuj PDF

Szanowni Państwo,

z wielką przyjemnością informujemy, że mamy dla Państwa atrakcyjną ofertę wsparcia pozwalającą na dynamiczny rozwój działalności poprzez refundację kosztów podnoszenia kwalifikacji, umiejętności i wiedzy Państwa i Państwa pracowników.

Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” dysponuje środkami unijnymi na dofinansowanie do 80% wartości każdej usługi rozwojowej tj. szkoleń, kursów zawodowych, studiów podyplomowych, doradztwa i innych bez ograniczeń dla branży, tematyki szkoleń, wartości pojedynczej usługi i miejsca jego realizacji. Środki dostępne są w ramach nowego popytowego systemu dystrybucji środków unijnych dla KAŻDEGO mikro, małego i średniego przedsiębiorcy z województwa warmińsko – mazurskiego bezpośrednio od Operatora czyli Stowarzyszenia „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka”.

Każdemu przedsiębiorcy oferujemy do 70 000,00 złotych.

Więcej…

Przedstawiamy wyniki pracy Rady Decyzyjnej LGD "Mazurskie Morze"

Email Drukuj PDF

W dniach od 11 stycznia do 31 stycznia członkowie Rady Decyzyjnej  dokonali oceny operacji, które wpłynęły w naborach trwających od 12.12.2016 r. do 10.01.2017 r. Zapraszamy do zapoznania się z listami rankingowymi. Informujemy również, że każdy Wnioskodawca otrzyma drogą pocztową indywidualną informację w sprawie oceny jego wniosku.

Więcej…

Strona 2 z 7

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Joomla extensions by Siteground Hosting